Mu Mới ra, Mu Phong Trần - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Phiên bản remake item cực đẹp
Mu Mới ra, Mu Phong Trần - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Phiên bản remake item cực đẹp

Trang chủ: https://muphongtran.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/fanpagemupt

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Trần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 26/11/2021 (9h) - Open Beta: 27/11/2021 (19h)