Mu Mới ra, MU Phong Vũ Cụm 3 - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Phiên Bản 65k Point, K Giới Hạn RS
Mu Mới ra, MU Phong Vũ Cụm 3 - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Phiên Bản 65k Point, K Giới Hạn RS

Trang chủ: https://MuPhongVu.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphongvuss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Vũ 3

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 21/02/2024 (13h) - Open Beta: 24/02/2024 (13h)