Mu Mới ra, Mu Phong Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không CộngHưởng, Max Trang Bị 3 Opt
Mu Mới ra, Mu Phong Vũ - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không CộngHưởng, Max Trang Bị 3 Opt

Trang chủ: https://MuPhongVu.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphongvuss6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Vũ 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 15/11/2023 (13h) - Open Beta: 17/11/2023 (19h)