Mu Mới ra, Mu Phục Hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, Mu Phục Hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 99%

Trang chủ: https://mu-phuchung.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphuchungcom

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tu Giới

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 20/10/2023 (19h) - Open Beta: 22/10/2023 (19h)