Mu Mới ra, Mu Phục Hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - sv cày quốc đông người chơi
Mu Mới ra, Mu Phục Hưng - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - sv cày quốc đông người chơi

Trang chủ: https://www.mu-phuchung.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muphuchungcom

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hyon

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 16/05/2024 (19h) - Open Beta: 18/05/2024 (19h)