Mu Mới ra, MU PHUC LONG - Season 6 Exp 150x - Drop 10% - Không WEBSHOP Max W3, đồ 380, 3 ốp

Trang chủ: http://muphuclong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/2279082435730635

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Phượng Hoàng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 06/03/2022 (13h) - Open Beta: 08/03/2022 (13h)