Mu Mới ra, Mu Phục Mệnh - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - ko whsop cày cuốc săn boss pk
Mu Mới ra, Mu Phục Mệnh - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - ko whsop cày cuốc săn boss pk

Trang chủ: https://sv1.muphucmenh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-phuc-menhnet-280660277069587

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đất Việt

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 22/12/2021 (10h) - Open Beta: 24/12/2021 (13h)