Mu Mới ra, 🔥MU PHỤC SINH🔥 SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Ổn Định - Lâu Dài - Đông Đảo

Trang chủ: http://mu-phucsinh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069533093705

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Phục Sinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 30/06/2023 (13h) - Open Beta: 02/07/2023 (13h)