Mu Mới ra, Mu PK - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Máy Chủ Chuẩn Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu PK - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Máy Chủ Chuẩn Cày Cuốc

Trang chủ: https://mu-pk.vip/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091323527358

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ XƯNG BÁ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 02/05/2024 (19h) - Open Beta: 03/05/2024 (19h)