Mu Mới ra, MU Quốc Đế - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi là nghiền nặng
Mu Mới ra, MU Quốc Đế - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi là nghiền nặng

Trang chủ: http://id.mudequoc.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 01/06/2024 (15h) - Open Beta: 11/06/2024 (13h)