Mu Mới ra, Mu Quỷ Vương - Season 7 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mơi
Mu Mới ra, Mu Quỷ Vương - Season 7 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc , Custom Đồ Mơi

Trang chủ: https://mu-bless.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087259540457

Phiên bản: Season 7 - Máy chủ: Quỷ Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 23/08/2023 (10h) - Open Beta: 24/08/2023 (13h)