Mu Mới ra, MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-DỄ KIẾM ĐỒ
Mu Mới ra, MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG WEBSHOP-DỄ KIẾM ĐỒ

Trang chủ: https://mu-quyenluc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenLuc2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 09/09/2022 (9h) - Open Beta: 10/09/2022 (19h)