Mu Mới ra, MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT-AUTO ALL
Mu Mới ra, MU QUYỀN LỰC - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - PHIÊN BẢN MỚI NHẤT-AUTO ALL

Trang chủ: http://mu-quyenluc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenLuc2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 07/05/2022 (9h) - Open Beta: 08/05/2022 (9h)