Mu Mới ra, ⚡️Mu Quyền Lực - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - ⚡️ MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS -

Trang chủ: http://muquyenluc.vip

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/106258504319412

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Quyền Lực ⚡️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 06/04/2023 (13h) - Open Beta: 08/04/2023 (13h)