Mu Mới ra, Mu Quyền Năng - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái nhận Wcoin, no webshop

Trang chủ: https://muquyennang.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muquyennangvn/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 19/10/2023 (13h) - Open Beta: 22/10/2023 (13h)