Mu Mới ra, Mu Quyền Năng - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Mu Đông Người Chơi - Nguyên Bản
Mu Mới ra, Mu Quyền Năng - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Mu Đông Người Chơi - Nguyên Bản

Trang chủ: https://mu-quyennang.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muquyennang2018

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 09/03/2022 (19h) - Open Beta: 11/03/2022 (19h)