Mu Mới ra, Mu Quyền Năng SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái nhận wcoin
Mu Mới ra, Mu Quyền Năng SS6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Train quái nhận wcoin

Trang chủ: http://muquyennang.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muquyennangvn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 11/11/2023 (9h) - Open Beta: 12/11/2023 (9h)