Mu Mới ra, Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Cày Cuốc , Giải Trí
Mu Mới ra, Mu Quyền Vương - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Cày Cuốc , Giải Trí

Trang chủ: https://mu-thiensuss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenVuong2021

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 11/11/2021 (19h) - Open Beta: 13/11/2021 (10h)