Mu Mới ra, MU Quyền Vương - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Cày Cuốc , Không Webshop
Mu Mới ra, MU Quyền Vương - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Cày Cuốc , Không Webshop

Trang chủ: https://muquyenvuong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuQuyenVuong2021/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 26/11/2021 (20h) - Open Beta: 28/11/2021 (10h)