Mu Mới ra, ***MU QUYỀN VƯƠNG ** - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ, ĐỒ DỄ KIẾM CHĂM LÀ CÓ

Trang chủ: https://chienthan-ss6.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustoms6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: QUYỀN VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 21/12/2023 (13h) - Open Beta: 22/12/2023 (19h)