Mu Mới ra, Mu Quyết Thắng  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Máy Chủ Custom Theo Hướng Đi Mới
Mu Mới ra, Mu Quyết Thắng  - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Máy Chủ Custom Theo Hướng Đi Mới

Trang chủ: http://muquyetthang.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu89com

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CUSTOM

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 22/12/2022 (8h) - Open Beta: 22/12/2022 (13h)