Mu Mới ra, Mu Rồng Đỏ - Season 6 Exp 40x - Drop 5% - Miễn Phí 100 % cày cuốc pk giải tí
Mu Mới ra, Mu Rồng Đỏ - Season 6 Exp 40x - Drop 5% - Miễn Phí 100 % cày cuốc pk giải tí

Trang chủ: http://murongdo.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuRongDoS6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 40x, Drop 5%

Alpha Test: 18/04/2022 (13h) - Open Beta: 20/04/2022 (13h)