Mu Mới ra, Mu S1 Lối Choi 97D - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, Mu S1 Lối Choi 97D - Season 2 Exp 10x - Drop 10% - Miễn Phí 99%

Trang chủ: https://i.imgur.com/OzNoPQY.jpg

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/97dmupro/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: KY NIEM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 10%

Alpha Test: 04/07/2024 (13h) - Open Beta: 07/07/2024 (13h)