Mu Mới ra, MU S6 BẢN MỚI NHẤT  - Season 6 Exp 50000x - Drop 50% -  Các Even đều rớt ngọc custom và wc
Mu Mới ra, MU S6 BẢN MỚI NHẤT  - Season 6 Exp 50000x - Drop 50% -  Các Even đều rớt ngọc custom và wc

Trang chủ: http://muss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/banpkgold2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lãnh Địa mới

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50000x, Drop 50%

Alpha Test: 03/07/2024 (13h) - Open Beta: 05/07/2024 (13h)