Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - Dễ cày giải trí

Trang chủ: https://musaigon2009.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaigon.2009

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chu Tước

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 10%

Alpha Test: 14/10/2021 (13h) - Open Beta: 17/10/2021 (13h)