Mu Mới ra, Mu Sài Gòn  - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - mu cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Sài Gòn  - Season 6 Exp 1000x - Drop 10% - mu cày cuốc

Trang chủ: https://mu-saigonss6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550204935089

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sài Gòn Classic

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 10%

Alpha Test: 07/06/2024 (10h) - Open Beta: 07/06/2024 (10h)