Mu Mới ra, MU Sài Gòn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - RS = Ngọc, chơi game ra tiền
Mu Mới ra, MU Sài Gòn - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - RS = Ngọc, chơi game ra tiền

Trang chủ: http://musaigonss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaigonss69

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Châu Âu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 14/06/2024 (11h) - Open Beta: 14/06/2024 (13h)