Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Even đual top 5 ngày bos sieu khung
Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Even đual top 5 ngày bos sieu khung

Trang chủ: https://musaigon.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-Onilne-2022-100235092482667/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ma Tộc

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 04/12/2021 (8h) - Open Beta: 05/12/2021 (13h)