Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Miễn Phí 100% Cày Cuốc

Trang chủ: https://musaigon-ss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaigon.season6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Long Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 25/04/2024 (13h) - Open Beta: 26/04/2024 (17h)