Mu Mới ra, mu sài gòn  - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - mu cày cuốc
Mu Mới ra, mu sài gòn  - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - mu cày cuốc

Trang chủ: https://mu-saigonss6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550204935089

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sài Gòn Classic

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 10%

Alpha Test: 08/07/2024 (13h) - Open Beta: 08/07/2024 (13h)