Mu Mới ra, Mu Sài Gòn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Mu Nguyên Bản SS6 Webzen - Hoài nệm

Trang chủ: https://musaigonss6.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaigonss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sài Gòn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 03/07/2024 (19h) - Open Beta: 05/07/2024 (19h)