Mu Mới ra, Mu Sài Gòn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Xanh chín 100%, ko kích nạp
Mu Mới ra, Mu Sài Gòn SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Xanh chín 100%, ko kích nạp

Trang chủ: http://musaigonss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musaigonss69

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Châu Âu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 12/06/2024 (15h) - Open Beta: 14/06/2024 (13h)