Mu Mới ra, Mu Sài Gòn Xưa - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Admin thân thiện, game hay lamws
Mu Mới ra, Mu Sài Gòn Xưa - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Admin thân thiện, game hay lamws

Trang chủ: http://musaigonxua.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quận 5

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 03/07/2024 (11h) - Open Beta: 03/07/2024 (13h)