Mu Mới ra, Mu seaon 2 - Season 2 Exp 509x - Drop 5% - Cày wc treo off
Mu Mới ra, Mu seaon 2 - Season 2 Exp 509x - Drop 5% - Cày wc treo off

Trang chủ: http://muss2.fun/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hoàng kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 509x, Drop 5%

Alpha Test: 10/04/2023 (13h) - Open Beta: 12/04/2023 (13h)