Mu Mới ra, MU Season 1 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không TOP Nạp, Không Mốc Nạp, FREE
Mu Mới ra, MU Season 1 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không TOP Nạp, Không Mốc Nạp, FREE

Trang chủ: https://muss1.us

Fanpage hỗ trợ: https://facebook.com/muss1us

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: TITAN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 04/04/2024 (14h) - Open Beta: 06/04/2024 (14h)