Mu Mới ra, MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4
Mu Mới ra, MU SEASON 2 ĐẶC BIỆT - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT KỶ NIỆM 30|4

Trang chủ: http://kyucmu.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090339907917

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: KỶ NIỆM

Loại Mu: Non Reset, Exp 50x, Drop 50%

Alpha Test: 19/04/2023 (19h) - Open Beta: 21/04/2023 (19h)