Mu Mới ra, Mu Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Miễn Phí Item Giá Trị Cao
Mu Mới ra, Mu Season 2 - Season 2 Exp 150x - Drop 10% - Miễn Phí Item Giá Trị Cao

Trang chủ: http://muss2.fun/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss2fun/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 01/02/2023 (13h) - Open Beta: 02/02/2023 (13h)