Mu Mới ra, MU SEASON 2 - Season 2 Exp 250x - Drop 30% - CÀY QUỐC NÂNG CẤP FREE 99999999%
Mu Mới ra, MU SEASON 2 - Season 2 Exp 250x - Drop 30% - CÀY QUỐC NÂNG CẤP FREE 99999999%

Trang chủ: https://mu-vnss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Museasonx

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: PHỤC HƯNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 30%

Alpha Test: 15/09/2023 (13h) - Open Beta: 17/09/2023 (13h)