Mu Mới ra, Mu season 2 VIP FPT✅ - Season 2 Exp 22x - Drop 22% - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅
Mu Mới ra, Mu season 2 VIP FPT✅ - Season 2 Exp 22x - Drop 22% - ĐỒ XANH CỘNG HƯỞNG PHIÊN BẢN CHUẨN✅

Trang chủ: http://s2mupro.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: muss2pro

Loại Mu: Non Reset, Exp 22x, Drop 22%

Alpha Test: 24/03/2023 (14h) - Open Beta: 25/03/2023 (13h)