Mu Mới ra, MU SEASON 2 VN XƯA - Season 2 Exp 10x - Drop 20% - MU SEASON 2 VIỆT NAM TÂN CỔ ĐIỂN
Mu Mới ra, MU SEASON 2 VN XƯA - Season 2 Exp 10x - Drop 20% - MU SEASON 2 VIỆT NAM TÂN CỔ ĐIỂN

Trang chủ: http://s2mupro.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090339907917

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: VIETNAM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 20%

Alpha Test: 03/05/2023 (13h) - Open Beta: 06/05/2023 (19h)