Mu Mới ra, Mu season 6 Free All - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - 20wc/1 quái , boss 1h/1 lần,treo of

Trang chủ: https://mu-season6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Museason6.net/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Xưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 21/02/2022 (13h) - Open Beta: 22/02/2022 (13h)