Mu Mới ra, MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Chuẩn cày cuốc, lộ trình lâu dài

Trang chủ: https://universemu.info/vietnam2/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss92024/

Phiên bản: Season 7 - Máy chủ: Việt Nam 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 10%

Alpha Test: 07/06/2024 (10h) - Open Beta: 08/06/2024 (10h)