Mu Mới ra, MU Season 9 - Season 7 Exp 10x - Drop 10% - Mới lạ, hấp dẫn, đồ họa đẹp

Trang chủ: https://universemu.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss92024

Phiên bản: Season 7 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 10%

Alpha Test: 24/05/2024 (10h) - Open Beta: 26/05/2024 (10h)