Mu Mới ra, mu season6 mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  Các Even đều rớt ngọc custom
Mu Mới ra, mu season6 mới nhất - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% -  Các Even đều rớt ngọc custom

Trang chủ: http://muss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/banpkgold2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: lãnh địa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 03/06/2024 (13h) - Open Beta: 04/06/2024 (13h)