Mu Mới ra, Mu Season6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 40% - Miễn Phí Cầy Là Có
Mu Mới ra, Mu Season6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 40% - Miễn Phí Cầy Là Có

Trang chủ: http://mu-season6.com/

Fanpage hỗ trợ: http://www.facebook.com/MayChuThienSu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Sứ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 40%

Alpha Test: 20/07/2023 (14h) - Open Beta: 22/07/2023 (14h)