Mu Mới ra, MU SERVER MỚI NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 48% - giết quái nhận 10wc boss even 1h/l
Mu Mới ra, MU SERVER MỚI NHẤT - Season 6 Exp 9999x - Drop 48% - giết quái nhận 10wc boss even 1h/l

Trang chủ: http://mu-mix.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/phienbanquocte2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CÔNG THÀNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 48%

Alpha Test: 22/04/2024 (13h) - Open Beta: 23/04/2024 (13h)