Mu Mới ra, Mu Siêu Cấp - Lệnh T - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Lệnh tạo đồ GM Vip Vàng - Exp 9999
Mu Mới ra, Mu Siêu Cấp - Lệnh T - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Lệnh tạo đồ GM Vip Vàng - Exp 9999

Trang chủ: https://musieucap.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089965851055

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Siêu Cấp

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 20%

Alpha Test: 02/02/2023 (10h) - Open Beta: 11/02/2023 (13h)