Mu Mới ra, Mu Siêu Cấp - Sever  - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Sever Cày cuốc, Không item full
Mu Mới ra, Mu Siêu Cấp - Sever  - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Sever Cày cuốc, Không item full

Trang chủ: https://musieucap.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musieucap

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Siêu Cấp

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 02/02/2023 (10h) - Open Beta: 04/02/2023 (13h)