Mu Mới ra, Mu Sinh Tử - Season 2 Exp 250x - Drop 10% -  K wedshop, Cân bằng class
Mu Mới ra, Mu Sinh Tử - Season 2 Exp 250x - Drop 10% -  K wedshop, Cân bằng class

Trang chủ: http://musinhtuss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/musinhtuss2.comm/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 22/10/2021 (10h) - Open Beta: 24/10/2021 (10h)