Mu Mới ra, Mu Sinh Viên - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Lối chơi Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Sinh Viên - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Lối chơi Cày Cuốc

Trang chủ: http://musinhvien-ss6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/AdminFantasyXI

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sinh Viên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 24/02/2022 (13h) - Open Beta: 26/02/2022 (13h)